İlk Yardım Sertifikası

İlk Yardım Eğitim Merkezimizde “ilk yardım sertifikası” Sağlık  Bakanlığı onaylıdır.

Sertifikalı İlk yardım eğitim başlama tarihi: 15 Ocak 2022 Cumartesi günü.

İlk Yardım Eğitim Süresi: 2 Gün, toplam 16 saattir.

Sertifikayı Onaylayan Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Diğer Referanslarımızı Görmek için

Yönetmeliğe göre; tüm kurum ve kuruluşların çalışanların her on personelinden birine ilk yardım eğitimi ve ilk yardım sertifikası aldırmaları kanuni bir zorunluluktur. Aksi durumda ilgili firmaya idari para cezası verilmektedir. Bu eğitimi amacı iş yerinde gelebilecek iş kazalarına karşı bir önlemdir. Kaza esnasında yaralanmalarda yapılacak olan ilkyardımın önemi hepimizin malumudur. Bakanlık bu yönetmeliği hazırlarken toplum sağlığı göz önüne alınarak yapılmıştır. İlk yardım sertifikası na sahip bir ilk yardımcı kazazedeye yapacak olduğu ilk yardım ile yaralının hayatta kalmasını sağlamaktadır. İlk yardım sertifikası olan ilkyardımcılar öncelikle yapacak olduğu ilk iş 112 ye haber vermesiyle başlar.
Ticari araç sürücüler için Src Belgesi hakkında bilgiler. https://www.srcbelgesi.co/

İlk yardım Kursu
İlk yardım kursları Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır.

İlk yardım sertifikası hakkında detaylı bilgi için: https://www.yeniumitilkyardim.com/

  • İlk yardım sertifikasının geçerlilik süresi üç yıldır.
  • İlk yardım eğitimi vermek için T.C. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden aldığımız uygunluk belgesi ve yetki belgelerini görmek için
  • İlk Yardım Uygunluk Belgesi

Sertifikalı ilk yardım eğitimlerinden temel ilk yardım eğitim kitabımızı incelemek için tıklayınız>>>
İlk yardım eğitiminin amacı; toplum içerisinde yaşayan bütün bireylerin öğrenmesi ve tatbik etmesi gereken ilk yardım eğitimi ile birlikte temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun tüm fertlerine öğretilmesi, gerek kamu kurumları, gerek özel kuruluşunda istihdam sayılarına göre ilk yardım sertifikası bireylerin bulundurulması ve bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilk yardım eğitmeni ve ilk yardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemesidir.

Firmalarda ilk yardım sertifikası kaç kişiye alınır?
İş yeri Ağır ve Tehlikeli kapsamına giriyorsa: 1/10 kişi arasından bir kişi ilk yardımcı olarak istihdam edilir.
Diğer kurum ve kuruluşlarda: 1/20 kişi ilk yardımcı istihdam edilir.
Bilindiği gibi, özel yada kamu kuruluşu ayırımı yapılmaksızın tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen personel sayılarına göre ilgili yönetmeliğin belirlemiş olduğu hükümler doğrultusunda sayılar belirlenmiştir. Buna göre; bir iş yeri iş kanununa göre ağır ve tehlikeli işlerde çalışan sayısına göre her on personelden birisi ilk yardım sertifikası, ağır ve tehlikeli işler haricinde ise her yirmi personelin birinde ilk yardım eğitimi almış sertifikaları personel istihdam etmeleri gerekmektedir. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere idari para cezası verilmektedir.

İlk yardım sertifikası ne işe yarar? Bu belge bir çok iş yerinde çalışanlardan istenmektedir.

İlk yardım sertifikası sahibi olan bir birey; iş yerinde, ailesinde, yakın çevresinde meydana gelebilecek çeşitli olayların sonuçlarının en az zararla sonuçlanmasını sağlar. Hayatı boyunca bu bilgi ve becerilerini kullanarak insan hayatına olumlu katkı sağlayabilir.