İlk yardım Sınavı

İlkyardım eğitimi almak için ilkyardım eğitim merkezine başvuran bir kişi öncelikler on altı saatlik eğitimin tamamına katılmış olması gerekmektedir. Bu eğitime katılan kursiyer İl Sağlık Müdürlüğünün yapacak olduğu sınava girer. Bu sınav iki aşamalıdır. Birinci aşaması teorik sınavdır. Teorik sınavda toplam kırk adet soru çıkar. Geçme notu yüz puan üzerinden hesaplanır. İlk yardım sınavında yüz puan üzerinden seksenbeş puan alan kursiyer sınavda başarılı olarak ikinci aşama olan uygulama sınavında girer. Uygulama sınavında da seksenbeş puan alması durumunda “İLKYARDIMCI” olmaya hak kazanır ve alacak olduğu ilk yardım sertifikası ile üç yıl ilkyardımcı olur.